2018-04-24

Mejselhammare, 1000g med skaft av Hickoryträ Format/Metrica