2018-04-24

Mejselhammare, 1500g med skaft av Hickoryträ FORMAT