2018-04-24

Mejselhammare, 1250g med skaft av Hickoryträ FORMAT