2018-04-24

Slägga, 3000g, med skaft av ask. 600 mm lång