2018-01-22

Svetshjälm Automatisk. Med flamor. Knapp för omställning mellan svets/slipning