2017-08-20

Svetshjälm Automatisk. Med flamor. Knapp för omställning mellan svets/slipning