2017-06-26

Svetshjälm Automatisk. Med flamor. Knapp för omställning mellan svets/slipning