2017-10-23

Svetshjälm Automatisk. Med flamor. Knapp för omställning mellan svets/slipning