2018-04-24

Svetshjälm Automatisk. Med flamor. Knapp för omställning mellan svets/slipning