2017-09-20

Tratt 120mm Ø utan uppsatsrand, av polyetylen