2018-04-24

Tratt 120mm Ø utan uppsatsrand, av polyetylen