2018-02-21

Tratt 120mm Ø utan uppsatsrand, av polyetylen