2017-11-21

Tratt 120mm Ø utan uppsatsrand, av polyetylen