2017-11-21

Tratt 100mm Ø utan uppsatsrand, av polyetylen