2018-02-21

Tratt 100mm Ø utan uppsatsrand, av polyetylen