2018-06-19

Tratt 100mm Ø utan uppsatsrand, av polyetylen