2018-04-24

Tratt 100mm Ø utan uppsatsrand, av polyetylen