2017-09-20

Tratt 100mm Ø utan uppsatsrand, av polyetylen