2014-04-19
Svarvning
Svarvning, stickning, gängning. Ett komplett program från tyska WODEX till rätt pris. Wodex produkter finns hos den lilla verkstaden såväl som hos den tunga produktionsindustrin.
Fräsning
Fräsande verktyg för alla ändamål. Verktyg från tyska WODEX till rätt pris!!