2018-06-19
Borrsatser med olika kvaliteer på borr. Borr ifrån Güring, Titex och Wodex
Borrsatser/Borrställning / Borrkassetter
Standarborr, Extra långa, extra korta. Borr med morsekona. Två fabrikat. TITEX och WODEX
Metallborr