2014-07-23
Borrsatser/Borrställning / Borrkassetter
Borrsatser med olika kvaliteer på borr. Borr ifrån Güring, Titex och Wodex
Metallborr
Standarborr, Extra långa, extra korta. Borr med morsekona. Två fabrikat. TITEX och WODEX