2018-04-24

Fullradiekopierfräs VHM 5,0mm DIN6527 lång 2 skär form HA, FIRE GÜRING