2018-01-22

Fullradiekopierfräs VHM 4,0mm DIN6527 lång 2 skär form HA, FIRE GÜRING