2018-04-24

Fullradiekopierfräs VHM 4,0mm DIN6527 lång 2 skär form HA, FIRE GÜRING