2016-05-01
Svarvning, stickning, gängning. Ett komplett program från tyska WODEX till rätt pris. Wodex produkter finns hos den lilla verkstaden såväl som hos den tunga produktionsindustrin.