2016-10-23
Svarvning, stickning, gängning. Ett komplett program från tyska WODEX till rätt pris. Wodex produkter finns hos den lilla verkstaden såväl som hos den tunga produktionsindustrin.