Teknisk information

Teknisk information

M-gänga

M-gängametrisk gängaISO M-gänga är den vanligaste typen av gängsystem. Den var en av de första standarderna som antogs av Internationella standardiseringsorganisationen (ISO).


Gängprofilens egenskaper 

Profil hos M-gänga, gäller både ut- och invändiga gängor.

M-gängans egenskaper definieras i den internationella standarden ISO 68-1. Varje gängdimension karaktäriseras av sin ytterdiameter D och stigning P. M-gängor är symmetriska och V-formade. Gängorna har vinkeln 60 grader mot varandra, och den yttre åttondelen och den inre fjärdedelen av gängorna är avskurna (se figur).

Sambandet mellan höjden H och stigningen P ges av

 H = \frac {\sqrt 3}{2} P \approx 0.866 P

På en yttergänga, till exempel på en skruv, är ytterdiametern D och innerdiametern D1 maximimått. Detta innebär att skruven inte får ha större diameter än D, men att gängorna kan vara djupare än innerdiametern D1.

Hos innergängor, som på en mutter är D och D1 på motsvarande vis minimimått, vilket innebär att den fria diametern måste vara minst D1 och att gängorna kan vara djupare än D.

Följande samband gäller för D1 respektive D2 och D:

D_\mathrm{1} = D - 2\cdot\frac58\cdot H = D - \frac{ 5 {\sqrt 3}}{8}\cdot P \approx D - 1.082532 \cdot P \approx D - 1.08 \cdot P

(Jämför den gamla tumregeln: innerdiametern är lika med ytterdiametern minus stigningen - felar bara 8% vilket motsvarar 0.12 mm på en M10)

D_\mathrm{2} = D - 2\cdot\frac38\cdot H = D - \frac{ 3 {\sqrt 3}}{8}\cdot P \approx D - 0.649519 \cdot P \approx D - 0.65 \cdot P

Beteckningar

Dimensionen hos M-gängor betecknas med bokstaven M följt av ytterdiametern D och stigningen P angivna i millimeter och separerade av ett multiplikationstecken, (×).

Exempel: M8×1

Om gängan är grov (se nedan) utelämnas stigningen normalt ur beteckningen.

Exempel: M8 är alltså den normala beteckningen för M8×1.25.

Vanliga dimensioner

Standarden ISO 261 ger en detaljerad lista av kombinationer för diameter och stigning. Standarden ISO 262 ger följande kortare lista av dimensioner, vanliga för skruvar och muttrar.

Gänga Stigning
P (mm)
  Gänga Stigning
P (mm)
1:a
hand
2:a
hand
grov fin 1:a
hand
2:a
hand
grov fin
M1   0.25     M16   2 1.5  
M1.2   0.25       M18 2.5 2 1.5
  M1.4 0.3     M20   2.5 2 1.5
M1.6   0.35       M22 2.5 2 1.5
  M1.8 0.35     M24   3 2  
M2   0.4       M27 3 2  
M2.5   0.45     M30   3.5 2  
M3   0.5       M33 3.5 2  
  M3.5 0.6     M36   4 3  
M4   0.7       M39 4 3  
M5   0.8     M42   4.5 3  
M6   1       M45 4.5 3  
  M7 1     M48   5 3  
M8   1.25 1     M52 5 4  
M10   1.5 1.25 1 M56   5.5 4  
M12   1.75 1.5 1.25   M60 5.5 4  
  M14 2 1.5   M64   6 4  


Grov gänga är den vanligast använda. Dessutom finns en eller två finare gängor med mindre stigning definierade för användning där grövre gängor skulle vara olämpliga (till exempel vid gängning av rör med tunna väggar).

Hållfasthetsklasser 

Hållfasthetsklassen står ofta instansad på ovansidan av skruvskallen. Klass 8.8 är vanligast förekommande. Siffran före punkten anger 1/100 av brottgränsen i MPa och siffran efter punkten 1/10 av förhållandet mellan brottgräns och sträckgräns. Hållfasthetsmärkning 12.9 innebär alltså en brottgräns på 1200 MPa och en sträckgräns på 90% av det, dvs 1080 Mpa.

Nyckelvidder

Vanligen förekommande nyckelvidder på skruvar med sexkantsskalle och muttrar. Andra (oftast mindre) dimensioner förekommer också där tillverkaren vill spara vikt och eller tillverkningskostnad.

Gänga Nyckelvidd
skruv
ISO 272
mm
mutter
DIN 934
mm
mutter
ISO 4032
mm
M3 5.5 5.5  
M4 7 7  
M5 8 8  
M6 10 10  
M7 11 11  
M8 13 13  
M10 16 (17) 17 16
M12 18 (19) 19 18
M14 21 (22) 22 21
M16 24 24 24
M18 27 27  
M20 30 30 30

Parenteser avser en äldre standard.

Åtdragningsmoment

Rekommenderade åtdragningsmoment i Nm för obehandlade, anoljade stålskruvförband.

Grovgängade skruvar
Gänga Stigning
mm
Hållfasthetsklass enligt SS-ISO 898/1
4.6 5.8 8.8 10.9 12.9
M1.6 0.35 0.075 0.1 0.17 0.24 0.29
M2 0.4 0.155 0.22 0.35 0.49 0.58
M2.5 0.45 0.32 0.44 0.7 0.98 1.2
M3 0.5 0.56 0.77 1.2 1.7 2.1
M3.5 0.6 0.86 1.2 1.9 2.7 3.3
M4 0.7 1.28 1.8 2.9 4 4.9
M5 0.8 2.2 3.6 5.7 8.1 9.7
M6 1.0 3.7 6.1 9.8 14 17
M8 1.25 8.9 15 24 33 40
M10 1.5 17 29 47 65 79
M12 1.75 30 51 81 114 136
M14 2.0 48 80 128 181 217
M16 2.0 74 123 197 277 333
M18 2.5 103 172 275 386 463
M20 2.5 144 240 385 541 649
Fingängade skruvar
Gänga Stigning
mm
Hållfasthetsklass enligt SS-ISO 898/1
8.8 10.9 12.9
M8x1 1.0 25 35 42
M10x1 1.0 49 70 84
M10x1.25 1.25 48 68 81
M12x1.25 1.25 85 120 144
M12x1.5 1.5 83 117 140
M14x1.5 1.5 135 190 228
M16x1.5 1.5 204 287 344
M18x1.5 1.5 294 413 496
M20x1.5 1.5 408 574 688
M22x1.5 1.5 546 768 921
M24x2 2.0 696 976 1170
M27x2 2.0 1000 1410 1690
M30x2 2.0 1390 1950 2340

Borrdiametrar

Borrdiametrar för skärande gängning av hål. Generellt gäller att man kan borra hålet som ytterdiametern på skruven minus stigningen. Vid gängning av hårdare material (tex rostfritt och titan) kan man borra något större hål så att gängningen kan genomföras med lägre moment och risken att gängtappen bryts av minskar. Skruvförbandets hållfasthet minskar något men endast obetydligt då topparna på gängorna inte står för den huvudsakliga hållfastheten.

Grovgängade skruvar
Gänga Stigning
mm
Kärndiameter
mm
Borrdiameter
mm
M1.6 0.35 1.321 1.25
M1.8 0.35 1.521 1.45
M2 0.4 1.679 1.6
M2.2 0.45 1.833 1.75
M2.5 0.45 2.138 2.05
M3 0.5 2.599 2.5
M3.5 0.6 3.010 2.9
M4 0.7 3.422 3.3
M4.5 0.75 3.878 3.8
M5 0.8 4.334 4.2
M6 1.0 5.153 5
M7 1.0 6.153 6
M8 1.25 6.912 6.8
M9 1.25 7.912 7.8
M10 1.5 8.676 8.5
M11 1.5 9.676 9.5
M12 1.75 10.441 10.3
M14 2.0 12.210 12
M16 2.0 14.210 14
M18 2.5 15.744 15.5
M20 2.5 17.744 17.5
M22 2.5 19.744 19.5
M24 3.0 21.252 21

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.